Reguła Markownikowa

1. Reguła Markownikowa – definicja Regułę Markownikowa stosuje się podczas addycji niesymetrycznych cząsteczek do alkenów i alkinów. Jest ona dość istotna w aspekcie matury, ponieważ w miarę często w arkuszach można spotkać zadania z nią związane. A brzmi ona następująco: “Podczas addycji niesymetrycznych cząsteczek do wiązania pi, atom wodoru dołącza się do tego węgla, który … Czytaj dalej Reguła Markownikowa