Hybrydyzacja – określanie kształtu

1. Określanie kształtu cząsteczki na podstawie hybrydyzacji atomu centralnego: Jak dobrze wiemy, o kształcie cząsteczki decyduje atom centralny, tj. pierwiastek wokół którego rozmieszczone są inne pierwiastki budujące dany związek chemiczny. Możemy określać(przypisywać) tak naprawdę hybrydyzację każdego z pierwiastków w związku chemicznym, ale to atom centralny definiuje kształt. W licealnej chemii znamy dobrze trzy podstawowe hybrydyzacje dla … Czytaj dalej Hybrydyzacja – określanie kształtu