Poniżej dostępna jest plansza dotycząca odmian alotropowych. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na odmiany alotropowe węgla.

W Całym kursie dostępnych jest 20 unikatowych w Polsce plansz.

Odmiany alotropowe – kliknij aby pobrać